Üyelik Dilekçesi

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

(Bakanlar Kurulu’nun 28.03.1993 günlü,93/4239 sayılı kararıyla “Kamu yararına çalışan dernekler” arasına alınmıştır)

Üyelik Başvuru Dilekçesi

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı’na

ANKARA

Tüzüğünde öngörülen nitelikleri taşıdığım, amacını içtenlikle
benimsediğim ve bu amaca uygun davranmaya özen göstereceğim.

Derneğinizin üyeliğine alınmamı diliyorum.

Giriş ödentisi, yıllık ödenti, kimlik giderini ödemeyi üstleniyorum.

Tarih ve İmza

( Kimlik ve üye defteri için ayrıca iki fotoğraf Ekleyiniz.)

TC Kimlik No         : ………………………………………………………………………

Adı  Soyadı              : ………………………………………………………………………

Mesleği ve Unvanı   : ……………………………………………………………………..

Uyruğu                     : ………………………………………………………………………

Oturduğu Kent         : ………………………………………………………………………

Ev Adresi                : ………………………………………………………………………

Telefon Cep            : ……………………………………………………………………….

Telefon Ev              : ……………………………………………………………………….

İş Adresi                 : ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Telefon İş               : ………………………………………………………………………

E-Posta                  : ………………………………………………………………………

Nüfus Cüzdanı Bilgileri       :

Soyadı                      : ………………………………………………………………………

Adı                           : ………………………………………………………………………

Baba Adı                  : ………………………………………………………………………

Ana Adı                   : ……………………………………………………………………….

Doğum Yeri             : ………………………………………………………………………

Doğum Tarihi          : ………………………………………………………………………

Medeni Durumu      : ………………………………………………………………………

Nüfus Cüzdan No    : ………………………………………………………………………

İl                              : ………………………………………………………………………

İlçe                           : ………………………………………………………………………

Mahalle                    : ………………………………………………………………………

Cilt/Sayfa/Kütük Sıra No : ……………………………………………………………….

Verildiği Nüfus İdaresi    : ……………………………………………………………….

Veriliş Nedeni          : ………………………………………………………………………

Cüzdan Kayıt No     : ………………………………………………………………………

Veriliş Tarihi           : ……………………………………………………………………….

Kan Grubu               : ………………………………………………………………………

Üyesi Olunan Siyasi Parti Varsa Adı : ………………………………………………

Sabıka Kaydı Olup Olmadığı(Kendi Beyanınız) : ……………………………….

Aslına Uygundur.

 

İmza