Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

-Ömer İlhan ÖNER                (Başkan.)

– Necati BİLGETÜRK               (Başkan Yardımcısı.)

– Mine UYKUCUOĞLU                        (Sayman.)

– Aynur URGUŞ                              (Üye.)

– Ayşe ÇAKAR                          (Üye.)

– Oğuz KAPLAN                            (Üye.)

-Ersin ÖZDEN                              (Üye.)

DENETİM KURULU

– Nuran ALTINEL.

– Gülçin AYYILDIZ.

– Zuhal ÜNÜVAR.

DİSİPLİN  KURULU

– Tuncer ÇALLIOĞLU.

– Fikret ŞAHİN.

– Mürvet KELEŞ.

GENEL MERKEZ DELEGELERİ

– Hüseyin USLU.

– Şükrü YARIŞ.

– A.Turhan GÜNEŞ.

– Nuray GÜNER.

ŞUBE SEKRETERİ

– Aylin DOĞAN