Yönetmelikler

 

– BURS ADAYLARI DEĞERLENDİRME FORMU BİRLEŞTERİME TUTANAĞI

 

 

– BURS ADAYLARI DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

– BURS BAŞVURU FORMU

 

 

– BURS YÖNERGESİ

 

 

– DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 

 

– KOLLAR YÖNETMELİĞİ

 

 

– ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

 

 

– TEMSİLCİLİK AÇMA YÖNETMELİĞİ

 

 

– YARDIM TOPLAMA YÖNETMELİĞİ